GENEL BİLGİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız;
Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerine, akademik personele, idari personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi,  yapılaşmayı ve gerekli alt yapıyı sağlamakla, hizmetin kalitesini artırmak için sürekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize Eğitim, Sosyal, Kültürel ve yaşanabilir yerleşkeler açısından daha iyi hizmet götürülmesinde yükümlülüğümüz ile kaynakların ekonomik, şeffaf, tarafsız, hesap verilebilir şekilde devletimizin ve halkımızın vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde kullanılmasına özen göstermekteyiz.
Değişen yapısal teknolojik gelişmelere paralel olarak gerek yeraltı gerekse yer üstü yapılaşmada çevreye ve topluma örnek bir Üniversite olmak aynı zamanda dayanıklı, nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaş yapım sistemlerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız.