Mevzuat ve Yönetmelikler

KAMU İHALE KANUNU (4734)
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU (4735)
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ